CN
BUSINESS PROFILE
业务概况
Public Building
Business -施工总承包 - Public Building
  • Qilu Hospital Qingdao area (Qingdao Specialized Medical Center)
  • Qingdao No. 26 Middle School
  • Haiyi School
  • Zhonglian Sports Center
  • Qingdao Underwater World
  • Zhonglian Creative Square