CN
BUSINESS PROFILE
业务概况
Housing Engineering
Business -施工总承包 - Housing Engineering
  • Baoli LIly Garden
  • Tiantai·Korean Town
  • Tiantai · Jianan Beautiful land
  • Harbour Garden
  • Luxin ·Hanzhang Garden
  • Dongying Sky and Water
  • Zibo Golden Internation